Звонок

Публична оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення,купівлю-продаж і доставку товарів

 

Цей договір єофіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажуТовару, представленого на сайті www.med-zdorovie.com.ua. Даний договір єпублічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, йогоумови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа,юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцюперед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймаєумови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару,повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі іншіумови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки«Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» іотримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічнапропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцемдоговір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») наумовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Товар абоПослуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазинута поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційнимспособом.

 

1.2.Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.med-zdorovie.com.ua створений дляукладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставіознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогоюмережі Інтернет.

 

1.3. Покупець –дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця,розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайтіІнтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницькоїдіяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 

1.4. Продавець – ФОПРадченко О.О. (ідентифікаційний код 3349402277), юридична особа, яка створена ідіє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м.Харків,вул.Роганська, буд.89


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власністьПокупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовахцього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) тамоментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважаєтьсядата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайтіІнтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердженнязамовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця,Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3.Оформлення Замовлення

3.1. Покупецьсамостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», абозробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним врозділі контактів Інтернет-магазину.

 

3.2. Продавецьмає право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщовідомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними абовикликають підозру щодо їх дійсності.

 
3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступнуобов’язкову  інформацію, необхіднуПродавцю для виконання замовлення:


3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;


3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка доадреси Покупця);


3.3.3. контактний телефон.

 

3.3.4.Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.


3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного ПокупцемТовару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 
3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додатковаінформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавецьне несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарув інтернет-магазині.

 
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1.Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 –3.4. цієї Оферти.


3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється задопомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані проПокупця вносяться до бази даних Продавця.


3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданоїінформації при оформленні Замовлення.


3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбанняТовару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілкомі повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);


б) він дає дозвілна збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональнихданих діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженоготерміну після закінчення його дії. Крім цього,укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додатковогоповідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захистперсональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що йогоперсональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цьогоДоговору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отриманнярахунків, актів та інших документів. Покупець такожпогоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати йогоперсональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця зметою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця,як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захистперсональних даних" йому відомий і зрозумілий.



4. Ціна і ДоставкаТовару

 

4.1 Ціни наТовари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайтіІнтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях зурахуванням ПДВ.

 

4.2 Ціни наТовари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядкузалежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартістьякої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем водносторонньому порядку.

 

4.3. Вартість Товару,яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставкиТовару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки(перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

 

4.4. ВартістьТовару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартістьдоставки Товару на адресу Покупця.


4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставкиТовару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом доПродавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленнізамовлення через оператора інтернет-магазину.


4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаютьсявиконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.


4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюютьсяспособами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

 

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представникаслужби доставки (перевізника)  перевіритивідповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару,кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товарупідтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або втранспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількостітовару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

 

4.10. Право власності та ризиквипадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або йогоПредставника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару присамостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товаруслужбі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 


5. Права ті обов’язкиСторін

 

5.1. Продавецьзобов’язаний:

5.1.1. ПередатиПокупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Нерозголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ доцієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбаченихзаконодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

 

5.2. Продавецьмає право:

5.2.1 Змінюватиумови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньомупорядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинностіз моменту їх публікації.

 

5.3 Покупецьзобов'язується:

5.3.1 До моментуукладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами,запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Навиконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повиненповідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, ідостатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

 

 

6. Повернення Товару


6.1.Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належноїякості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном,кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний запризначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належноїякості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарнийвигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковийдокумент, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягаютьповерненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується КабінетомМіністрів України.

 

6.2. ПоверненняПокупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти)календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умовидотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

 

6.3. Вартістьтовару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

 

6.4. Повернення Товаруналежної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця таПродавцем Покупцеві не відшкодовується.

 

6.5. У разівиявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі,Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавствомУкраїни, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України«Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усуненнянедоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання ТоваруПродавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

 

6.6. Розглядвимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадитьсяПродавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавствомУкраїни. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після йогопередання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування абозберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належноїякості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар можебути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажаннямПокупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація таінше). Підтвердженням того, що товар маєіндивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та іншиххарактеристик, що вказані в інтернет-магазині.


6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом тацим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»



7. Відповідальність


7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіянуПокупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання,зберігання Товару придбаного у Продавця.


7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне,несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцемнедостовірної або помилкової інформації.


7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконаннясвоїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цьогоДоговору.


7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальностіза повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання єнаслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус,повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/ або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайноповідомляє про це іншу Сторону.

 



8. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

8.1. Надаючи своїперсональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленніЗамовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку,використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а такожвчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних»,без обмеження терміну дії такої згоди.

 

8.2. Продавецьзобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважаєтьсяпорушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діютьна підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язаньперед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановленовимогами чинного законодавства Украї